LVIturva Group Oy:n rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

LVIturva Group Oy (y-tunnus: 2446061-8)

Survontie 9 A,

40500 Jyväskylä

029 007 5800


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha-Matti Kemppainen

Survontie 9 A, 40500 Jyväskylä

029 007 5800


3 Rekisterin nimi

LVIturva Group Oy:n Suoramarkkinointirekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • nimi
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
  • arvo
  • ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
  • syntymäaika
  • sukupuoli
  • kieli
  • yksi rekisteröityyn liitettävä muukuin edellä mainittu tunnistetieto(esim. rakennuksen ikä tai putkiston ikä)
  • suoramarkkinointiluvat ja- kiellot
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot


6 Säännönmukaiset tietolähteet

• rekisteröidyn itse osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin.

• Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille asiaankuulumattomille.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU tai ETA:n ulkopuolelle


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto on suojattu, eikä niihin pääse käsiksi kuin ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt rekisterinpitäjän luvalla.

ATK:llä käsiteltävän tiedostot on suojattu yleisesti hyväksytysti todetut menetelmät kuten palomuurit, tietoturvajärjestelmät, salasanat.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään